Privacyverklaring

Lauriette.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de onderstaande privacyverklaring. Ik vind het belangrijk dat je persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring lees je daarom welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden opgeslagen en met welk doel.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers. Het wordt aangeraden om de verklaring goed door te lezen. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je geen gebruik te maken van mijn website.

Persoonsgegevens

Lauriette.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website of omdat je deze gegevens zelf verstrekt door middel van het achterlaten van een reactie onder een artikel of het versturen van een e-mail naar mij. Deze persoonsgegevens zijn: je opgegeven naam, je e-mailadres, je IP-adres en (optioneel) je persoonlijke website. Deze gegevens worden verzameld zodat je een reactie achter kunt laten, contact met mij op kunt nemen en/of zodat ik contact met jou op kan nemen.

Jouw gegevens worden niet gepubliceerd zonder dat je hier toestemming voor hebt gegeven. Ook worden je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Reacties onder artikelen met de daarbij ingevulde gegevens blijven bewaard zolang het artikel online staat. Gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte worden zo lang bewaard als dat wettelijk gezien verplicht is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Er is geen intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat er zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op, dan verwijder ik deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst zodat je gegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerking. Uitgezonderd van deze beschreven situaties, deel ik je gegevens alleen met derden wanneer jij me daarvoor toestemming hebt gegeven.

Cookies

Er wordt gebruik gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en worden ook gebruikt om de website te optimaliseren. Dit zijn cookies die geen inbreuk maken op je privacy en waarvoor ik geen voorafgaande toestemming van je nodig heb.

Tracking cookies

Er worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn tracking cookies van Google Analytics zodat ik inzicht krijg in de bezoekers van mijn website. Met Google Analytics is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Tevens worden er advertenties van derden getoond, deze kunnen ook gegevens van je verzamelen door middel van cookies.

Social cookies

Het is mogelijk om artikelen te delen op diverse socialmediakanalen. Voor het functioneren hiervan wordt gebruik gemaakt van cookies zodat de socialmediawebsite jou herkent als je iets wil delen.

Bij jouw eerste bezoek aan lauriette.nl ben je geïnformeerd over deze cookies en is er toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door lauriette.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt hiervoor te allen tijde contact met mij opnemen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tevens wil ik je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van gegevens

De bescherming van jouw gegevens wordt serieus genomen en er zijn passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Lauriette.nl is in het bezit van een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met mij op.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangepast.